post-title

Prieš 20 metų, 1998-ųjų birželio 3-iąją „Axis Power“ buvo registruota kaip uždaroji akcinė bendrovė. Pirmoji bendrovės veikla buvo relinių apsaugų derinimas, tai atspindėjo ir tuometis pavadinimas „Relinė apsauga“. 2007 metais įmonei prisijungus prie „Axis Industries“ įmonių grupės, veiklos sritys išsiplėtė – ji pradėjo teikti energetikos objektų projektų valdymo, projektavimo ir montavimo paslaugas, atlikti objektų paleidimo ir derinimo darbus. Senasis pavadinimas įmonei nebetiko ir 2008-aisiais ji tapo UAB „Axis Power“. Dalijamės svarbiausiais įmonės istorijos faktais ir projektais:

1998-06-03 Kaune įkurta įmonė UAB „Relinė apsauga“. Įkūrėjai A. Nainys, A. Petrauskas ir Š. Randakevičius.

1999 m. Kauno 330/110/10 kV pastotėje atlikti laikinos relinės apsaugos montavimo derinimo darbai. Tai buvo pirmas reikšmingas subrangos paslaugų užsakymas.  

2000 m. visi įrengimo darbai Raseinių 110/35/10 kV transformatorinėje pastotėje: dvi 110 kV linijos, 110/35/10 kV, 2x16 MVA galios transformatoriai, 35 ir 10 kV narveliai.

2001 m. įmonės teikiamos paslaugos praplėstos įrenginių derinimo darbais: Kauno 330/110 kV pastotėje atlikti 330 kV dalies SCADA ir 330 kV  relinės apsaugos ir automatikos įrenginių derinimo darbai, įrengti 330/110/10 kV, 2x125 MVA autotransformatoriai, 4-ios 330 kV linijos.

2002 m. Klaipėdoje atlikti 330/110/10 kV šuntinio reaktoriaus relinės apsaugos projektavimo ir derinimo darbai.

2003 m. vienoje iš stambiausių Lietuvoje, Kauno 330/110/10 kV pastotėje, atlikti 110 kV dalies pilni SCADA ir relinės apsaugos derinimo darbai.

2004 m. AB „VST“  užsakymu Rašės TP atlikti skirstomojo tinklo PVS sistemos įdiegimo, esamų relinės apsaugos įtaisų integravimo į valdymo sistemą darbai, t.y. pirmieji darbai, integruojant skirtingus įrenginius.

2005 m. sėkmingai atlikti Šeduvos ir Radviliškio TP relinės apsaugos ir valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai.

2006 m. Klaipėdoje „Taikos“ 110/10/6 kV transformatorinėje pastotėje atlikti 6 kV dalies relinės apsaugos ir automatikos ir valdymo sistemos įdiegimo, derinimo darbai. Derinti nauji, pirmą kartą Lietuvoje naudojami vidutinės įtampos skirstymo įrenginiai.

2007 m. pasirašyta pirmoji generalinės rangos sutartis, vykdant pastočių rekonstrukcijos darbus. Užsakovas AB „VST“, objektas - Amalių TP rekonstrukcija.

2008 m. UAB „Relinė apsauga“ keičia pavadinimą į „Axis Power“.

2008 m. naujų pastočių Šventininkų TP ir Guobstų SP statybos.

2009 m. baigta Centro TP transformatorių pastotės 110 kV GIS (Gas Insulated system) rekonstrukcija. Tokios pastotės Lietuvoje yra tik dvi – viena Centro TP, kita Kaune Nemuno TP.

2010 m. baigta 3 metus trukusi Vilniaus VE-2 pagrindinių 6 kV skirstymo įrenginių rekonstrukcija, nenutrūkstamai aprūpinant Vilniaus miestą šiluma ir elektra.

2011 m. Muravos TP rekonstrukcija, kurioje buvo suprojektuoti ir sumontuoti netipiniai, sumažinto atstumo, kombinuoti10 kV skirstymo įrenginiai.

2012 m. atlikti relinės apsaugos ir automatikos paleidimo, derinimo darbai dviejose elektrinėse Lietuvoje: Alytaus biokuro kogeneracinėje ir Šiaulių biokuro termofikacinėje elektrinėse.

2013 m. su partneriais atlikti Vilniaus aplinkkelio 110 kV oro linijos rekonstravimo į kabelių liniją darbai.

2013 - 2015 m. atlikti Vilniaus, Neries, Lietuvos elektrinės 330/110/10 kV transformatorinių pastočių bei Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių regiono 110 kV transformatorinių aptarnavimo darbai.

2014 m. klientams pradėtos teikti elektros įrenginių aptarnavimo (serviso) paslaugos

2015 m. atlikti Pamario 60 MVA vėjo jėgainių prijungimo prie 110 kV elektros tinklo darbai.

2016 m. „Axis Power“ sertifiktuota Švedijoje atlikti pastočių montavimo darbus, gauti pirmieji užsakymai šioje rinkoje.

2016 m. užbaigta 110 kV Kretingos TP statyba, kur „Axis Power“ atliko darbus nuo užduoties iki pridavimo statybos užbaigimo komisijai.

2017 m. užbaigti Auragen 21 MW biokuro elektrinės prijungimo prie 110 kV elektros tinklo darbai Estijoje.

2017 m. užbaigti trijų pastočių Tingsryd, Kosta ir Ushult montavimo darbai Švedijoje.