VÄO (TALLINN CHP II) BIO FUEL BOILER STATION IN TALLINN

  • 21 MWel/67 MWh
  • Tallinn, Estonia

Client: UAB “Axis Technologies”
Year: 2014 -2017

Design and construction work of VÄO (Tallinn CHP II) bio fuel boiler station in Tallinn.