VÄO (TALLINN CHP II) BIOKURO KATILINĖ

  • 21 MWel/67 MWh
  • Talinas, Estija

Užsakovas: UAB „Axis Technologies
Metai: 2014 -2017

VÄO (TALLINN CHP II) biokuro katilinės projektavimo ir statybos darbai.